Kinderen van deze tijd

Wilt u ook ontdekken wat de kenmerken zijn van kinderen van deze tijd en hoe u met deze kinderen kunt omgaan?

Een interactieve lezing ´Kinderen van deze tijd´ bij u op school, de BSO of kinderopvang biedt inzicht en zet aan tot praktisch handelen.
Het is mogelijk een lezing voor uw team te organiseren voor professionele bijscholing van uw medewerkers. Daarnaast is een lezing tijdens een ouderavond een welkome aanvulling op het reguliere informatie-aanbod naar opvoeders.

Opvoeders, leerkrachten, begeleiders en ouders hebben baat bij kennis over het herkennen en begeleiden van kinderen van deze tijd. Informatie en tips zijn direct toepasbaar in de praktijk.

Ontdek de gemeenschappelijke deler van kinderen van deze tijd!

Er zijn verschillende opties voor de lezingen:
1. Lezing: 1 uur
2. Lezing & interactieve workshop: 2,5 uur
3. Interactief dagprogramma: 6 uur
4. 3 x 2: lezing & interactieve workshop verdeeld over 3 x 2 uur

Lees hieronder over de verschillende opties.

Vind je het leuk om één van deze interessante lezingen te organiseren? Wil je meer weten? Mail mij! Samen bespreken we jouw wensen.

 1. Lezing: 1 uur:
  De lezing zal gaan over ‘Kinderen van deze tijd’, met de nadruk op ‘hoe herken ik een kind van deze tijd?’ en ‘hoe kan ik dit kind begeleiden?’.
  Begrippen als hoogsensitief, adhd en hoogbegaafdheid horen we tegenwoordig meer dan bv. 25 jaar geleden. Kinderen die met deze begrippen worden geassocieerd, noemen we kinderen van deze tijd. Daarnaast hebben kinderen van deze tijd kenmerken zoals een sterke wil, creatief, sterk verantwoordelijkheidsgevoel, sterk sociaal gericht en een sterk rechtvaardigheidsgevoel.
  Tijdens de lezing vertel ik je graag meer over deze eigenschappen. Motivatie, intelligentie, erkenning, ethiek en relaties zijn ook onderwerpen die aan bod komen. Diverse voorbeelden ondersteunen de theorie, zodat tijdens de lezing vooral de verbeelding tot zich laat spreken. Sommige onderwerpen zullen herkenbaar zijn, andere weer nieuw. In ieder geval biedt elk inzicht tijdens deze lezing een nieuwe kijk op de begrippen.
 2. Lezing & interactieve workshop: 2,5 uur
  Lezing als bovengenoemd + workshop
  De workshop bevat het interactieve gedeelte van de bijeenkomst. Tijdens de workshop komen praktische voorbeelden aan de orde. U kunt vooraf 2 à 3 casussen voorleggen, die we tijdens de workshop behandelen. Aan de hand van de casussen of de tijdens de lezing besproken onderwerpen krijg je een aantal opdrachten. Doel van deze opdrachten is meer kennis en inzichten opdoen van voorbeelden uit de praktijk.
  Vragen die u vooraf al had of tijdens de lezing naar voren zijn gekomen, komen vervolgens aan de orde en leiden vaak tot interessante gesprekken. Het doel van de workshop is om verheldering te krijgen over kinderen van deze tijd en dit toepasbaar te maken in de praktijk.
 3. Interactief dagprogramma: 6 uur
  Lezing + workshop als bovengenoemd + intensief ‘in de praktijk’ programma
  Het ‘in de praktijk’ programma bevat onderdelen die meer diepgang bieden. De oefeningen zijn intensiever en zorgen daardoor voor meer inhoud, inlevingsvermogen, begrip en betere toepasbaarheid in de praktijk. Tijdens het dagprogramma kan er intensiever worden ingegaan op ingebrachte casussen.
 4. 3 x 2: lezing & interactieve workshop verdeeld over 3 x 2 uur
  Voor een optimaal resultaat worden theorie en praktijk met elkaar afgewisseld en een aantal malen herhaald. In drie momenten van ieder 2 uur, staat de praktische manier van werken ‘leren door te doen’ centraal. De theorie en vaardigheden beklijven op deze manier beter; de herhaling zorgt ervoor dat begeleiders de aanpak en manier van werken beter kunnen toepassen en kinderen van deze tijd nog succesvoller kunnen worden benaderd.