Saskia Heemskerk

Saskia Heemskerk is gespecialiseerd in het geven van lezingen en workshops. De lezingen zijn veel gevraagd bij scholen, BSO’s en kinderdagverblijven.

Saskia heeft een achtergrond in de communicatie en werkt naast zelfstandige in haar praktijk voor diverse organisaties:

  • lid van de Cliënten Advies Raad Alphen aan den Rijn – een onafhankelijke raad die College van Burgemeester & Wethouders gevraagd en ongevraagd advies geeft over het Sociaal Domein.
  • Voorzitter Jeugd- Jongeren en Buurtwerk Hazerswoude-Rijndijk
  • Voorzitter Stichting Passend Plus Onderwijs – een stichting die scholen ondersteunt door het aanbieden van extra leerstof d.m.v. programma’s en projecten die dienen ter uitdaging en verrijking voor (hoog)begaafde kinderen. D.m.v. fondsenwerving en donaties worden de projecten gefinancierd.
  • Kerncoördinator Stichting Actief Rijnwoude Hazerswoude-Rijndijk – Actief Rijnwoude wil inwoners van Rijnwoude ondersteunen bij het zo lang mogelijk zelfstandig functioneren, op hun eigen manier, in hun eigen omgeving. Dit doet Actief Rijnwoude door het aanbieden van allerlei diensten en activiteiten waarbij inwoners zowel consument als producent (activering / participatie) zijn. Kernactiviteit is verbinden: bewoners / verenigingen / stichtingen / ondernemers.

De combinatie van voornamelijk adviesfuncties binnen het Sociaal Domein en het geven van lezingen zorgen voor een brede en ruime ervaring. Saskia werkt doeltreffend, met plezier en heeft een frisse kijk op zaken. Tijdens lezingen is zij verhelderend en praktisch. Binnen een coachingstraject houdt zij een spiegel voor, denkt zij mee op alle fronten en is zij resultaatgericht.

Maak kennis met Saskia Heemskerk; mail of bel 06 2422 3400.