Voor wie

gezINbalans biedt:
– lezingen bij u op school, de BSO of kinderopvang
– workshops bij u op school, de BSO of kinderopvang
– workshops bij u thuis, bv. in de vorm van vriendinnenavond
– individuele coaching